Nieuwsbrief Joyce Meyer Ministries, januari 2017
Mezelf accepteren?

Beste vrienden,
 
Op jouw relatie met God na is het de belangrijkste relatie in je leven. Ik heb het niet over je huwelijk, de band met je kinderen of kleinkinderen en zelfs niet over een waardevolle vriendschap. Misschien besef je het niet, maar de belangrijkste relatie die je hebt, is de relatie met jezelf. Dit is zo belangrijk omdat hoe jij jezelf ziet, elk ander gebied in je leven beïnvloedt.

Je emotionele gezondheid, je relatie met anderen, je omgang met tegenslagen, je vermogen te dromen over de toekomst, en je relatie met God worden allemaal positief beïnvloedt als je de persoon zoals God jou geschapen en bedoeld heeft accepteert en liefhebt.
 
Misschien lees je dit en denk je: "Joyce, het is onmogelijk van mezelf te houden. Ik maak te veel fouten. Ik ben te vaak afgewezen. Ik heb te veel gebreken."
 
Videotip
Ik kan me voorstellen dat je je zo voelt; ik heb me ook jaren zo gevoeld. Maar ik wil dat je vanaf nu inziet dat God van je houdt met al je gebreken. Het maakt niet uit hoe vaak je het verknald hebt of wat voor beperkingen je denkt te hebben. Hoe onvolmaakt je jezelf soms ook voelt; je bent geaccepteerd, goedgekeurd en onvoorwaardelijk geliefd door je hemelse Vader!
 
In Jeremia 31:3 geeft God je een belofte: … Ik heb je altijd liefgehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen.
 
Ik hou van dit vers! Als God van ons houdt, kunnen wij Zijn voorbeeld volgen en leren om van onszelf, inclusief al onze gebreken, te houden. Ik kwam een verhaal tegen dat dit op een perfecte manier vertelt.
Een waterdrager in India had twee grote potten die aan de uiteinden hingen van een stok die hij over zijn nek droeg. Een van de twee potten was perfect en de andere pot had een barst. Tegen de tijd dat de gebarsten pot zijn bestemming bereikt had, was hij nog maar halfvol.
Twee jaar lang bracht de waterdrager elke dag slechts anderhalve pot water naar het huis van de meester.
Uiteraard was de perfecte pot trots op zijn prestaties. De arme kleine gebarsten pot schaamde zich dat hij slechts voor de helft deed waar hij voor bedoeld was.


Heb jij je ooit zo gevoeld? Onzeker? Gebroken? Gebrekkig? Lees dan hoe dit verhaal eindigt.

Na twee moeilijke jaren waarin de imperfecte pot vond dat hij gefaald had, sprak hij de waterdrager aan en zei: ‘Ik schaam mij.’
‘Waarom?’ vroeg de waterdrager. ‘Waar schaam je je voor?’
‘Welnu, vanwege mijn gebrek moet jij al dit werk doen zonder dat je de volledige beloning voor je inzet krijgt’, zei de pot.
 
De waterdrager had medelijden met de oude gebarsten pot en zei: ‘Als we teruggaan naar het huis van de meester wil ik dat je let op de prachtige bloemen langs het pad.’ En terwijl ze de heuvel op gingen zag de pot inderdaad de prachtige bloemen die langs het pad bloeiden.

Toen zei de waterdrager tegen de pot: ‘Is het je opgevallen dat er alleen bloemen groeien aan jouw kant van het pad en niet aan de kant van de andere pot? Dat komt omdat ik altijd geweten heb van jouw gebrek en hier mijn voordeel mee heb gedaan door bloemzaadjes te planten aan jouw kant van het pad. Elke dag als we teruglopen van het beekje, heb jij die zaadjes water gegeven en al twee jaar lang heb ik die prachtige bloemen geplukt en ze in een vaas op de tafel van mijn meester gezet. Zonder jou, zoals jij bent, had hij niet kunnen genieten van die prachtige bloemen.’

 
Net als die gebarsten pot, ook kun je prachtige dingen bereiken:
  • Je kunt een bron van inspiratie zijn voor je kinderen en kleinkinderen
  • Je kunt degenen om jou heen bemoedigen, vormen en onderwijzen
  • Je kunt je gaven en talenten gebruiken om te dienen in jouw gemeente
  • Je kunt je verhaal (getuigenis) delen met gebroken mensen 
 
Je hoeft niet perfect te zijn om gebruikt te kunnen worden door God en je hoeft zeker niet perfect te zijn om geliefd te zijn door Hem.
 
God verlangt geen perfectie van ons. Hij heeft ons gemaakt en Hij weet dat we als mensen fouten maken. Het is onze taak elke dag op te staan en ons uiterste best te doen om in gehoorzaamheid aan Zijn Woord te leven.
 
Ja, er zullen momenten zijn waarop we falen. Maar als we falen, hoeven we niet boos te worden op onszelf en we hoeven ook niet te denken dat God boos is op ons. We kunnen simpelweg God om vergeving vragen, Zijn genade ontvangen en vreugdevol verdergaan. Dus:
  • Wees niet zo hard voor jezelf
  • Ontvang Gods liefde
  • Omarm jezelf zoals God jou gemaakt heeft
  • Geniet van elk moment van het leven dat Jezus jou gegeven heeft door Zijn sterven en opstanding 
Like ons
Ik wil je helpen dit te doen. Geloof me, ik weet hoe moeilijk het kan zijn jezelf te accepteren. Ik worstelde het grootste deel van mijn leven met mijzelf, maar ik heb uiteindelijk geleerd mijzelf te zien zoals God mij ziet en dit heeft mijn leven volledig veranderd.
 
Ik wil dat jij die doorbraak ook in je leven zult hebben. Ik wil dat je echt zult bevatten hoe wijd, diep, standvastig en hoog Gods onvoorwaardelijke liefde is voor jou!
 
God houdt onvoorwaardelijk van jou. Leer jezelf te zien zoals Hij jou ziet. Als je beseft hoe waardevol, getalenteerd en kostbaar je bent, zal elke relatie in je leven verbeterd worden, inclusief de belangrijkste relatie; de relatie met jezelf!
 
 
 
PS: ik heb nog een goed citaat voor je om te onthouden of zelfs met iemand te delen: ‘Wees jezelf, alle anderen zijn al bezet.’ – Oscar Wilde

 

Voor donaties: IBAN: NL46 INGB 0006 4028 41 - BIC: INGBNL2A
Direct naar online donatie

Joyce Meyer Ministries - Postbus 3114 - 6802 DC Arnhem

Telefoonnummer: 026 20 22 100 - contact@joyce-meyer.nl
www.joyce-meyer.nl


Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.